Automatyk 2015/08/04
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Gdynia
Krawiec 2015/08/03
Produkcja, Praca fizyczna
Gdynia
Dozór 2015/08/03
Pracownik ochrony
Gdynia